Iridium Point

60 x 120 cm

Tinta sobre tela

2007

Tinta sobre tela - 60x120 cm
Tinta sobre tela - 60x120 cm

Iridium Point - detalle
Detalle