HARLEY DAVIDSON

Tinta sobre tela

60x90 cm

 

harley davidson handmade portrait
Obra
harley davidson drawing
detalle
harley davidson custom
detalle